භාවනාවට අත්වැලක්...ළඟදීම බලාපොරොත්තු වන්න

"අවදිවෙමු"  www.awadiwemu.net, යනු භාවනා කරන පිරිසකගේ එකමුතුවකි . මේ ආධ්‍යාත්මික ගමනට ඔබව ගෞරවයෙන් සහ ආදරයෙන් පිළිගනිමු. මෙයට එක්වන ඔබ දිනපතා භාවනාවේ යෙදීම අත්‍යාවශ්‍ය කරුණකි. නිල්ලඹ භාවනා මධ්‍යස්ථානය , අළුයම 5.00 සිට 6.00 දක්වා භාවනා සැසිවාරයක් දිනපතා පවත්වයි. හැකිනම් එම වෙලොවහි හැකි පමණින්  හෝ ඔබට හැකි අන් වෙලාවක අපගේ "භාවනා කුටියට" අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පිවිස භාවනා කරන්න. මෙසේ කිරීමෙන් ඔබගේ භාවනාවේ දියුණුව සඳහා අපට යම් හෝ උපකාරයක් කළ හැක . awadiwemu.net හි භාවනා කුටියට පිවිසෙන ඔබට භාවනාවේ යෙදීම පිලිබඳ ප්‍රායෝගික අභ්‍යාස කිහිපයක් සපයා ඇත. එක අභ්‍යාසයක දින 7ක් යෙදුනවිට දෙවැනි අභ්‍යාසය ඔබට ලැබෙනු ඇත. මෙසේ සති 12ක කාලයක් සඳහා මෙම අත්වැල උපයෝගිකරගත හැක . දිනපතා අප හා සම්බන්ධව භාවනාවේ යෙදෙන අයට, මධ්‍යස්ථානයේ උපදේශකතුමා සමග අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පෞද්ගලිකව හමුවී සාකච්ජා කළ හැක. එසේම, මෙහි ඇති පසුගිය වැඩසටහන් ශ්‍රවනය කර නැවත පුහුණුවට අත්වැලක් ලබා ගත හැක
කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා සජීවීව පවත්වනු ලබන වැඩසටහන් වලට සම්බන්ද වීමට පහත link එක හරහා පුළුවන  
පවත්වනු ලැබූ පසුගිය වැඩසටහන් 
01. අවදිවෙමු - භාවනා පුහුණු වැඩසටහන (දේශනය සහ භාවනාව 05.06.2020

     උපදෙස් සහිත භාවනා - 01 (විනාඩි 30
02. අවදිවෙමු - භාවනා පුහුණු වැඩසටහන (දේශනය සහ භාවනාව 14.06.2020)
 
03. අවදිවෙමු - භාවනා පුහුණු වැඩසටහන (දේශනය සහ භාවනාව 21.06.2020)
 
04. අවදිවෙමු - භාවනා පුහුණු වැඩසටහන - ආනාපානසතිය 01 (දේශනය සහ භාවනාව 26.07.2020)