උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා

උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ වර්තමාන භාවනා උපදේශකතුමන් ලෙස කටයුතු කරන අතර මධ්‍යස්ථානයට නොයෙක් දෙසින් පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකීය මෙන්ම විදේශීය දහස් සංඛ්‍යාත වූ පිරිසකට භාවනා උපදේශකත්වය ලබාදෙයි.

 නිල්ලඹ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ඉගැන්වීම්වලට අමතරව ආරණ්‍ය සේනාසන, බන්ධනාගාර, රෝහල්, පාසැල් ආදී ස්ථානවලද එතුමන් විසින් භාවනා වැඩසටහන් මෙහෙයවනු ලබයි. ඒ අතරම ජර්මනිය, හොංකොං, ස්විට්සර්ලන්තය, ස්වීඩනය ආදී රටවලින් භාවනා වැඩසටහන් පැවැත්වීම සඳහා නිරතුරුව ඇරයුම් කරනු ලබයි.

 එතුමන්ගේ ඉගැන්වීම්වලට අනුව භාවනා පුහුණුව තුළින්  වඩාත් සිහිකල්පනාවෙන් යුතුව  එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගැනීමටත්  අප ගැන නිවැරදිව තේරුම් ගැනීමටත් ජීවිතයේ වෙනසක් ඇතිකර ගැනීමටත් හැකි වෙයි. බුදුදහම ප්‍රායෝගික ආකාරයකින් අපගේ හදවත්වලට දැනෙන ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමට එතුමන් සතු විශේෂ හැකියාව නිසා සතුටින් යුතුව භාවනා කිරීමට අපව යොමු කරයි.