භාවනා වැඩසටහන්(Retreats)

නිල්ලඹ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වනු ලබන භාවනා වැඩසටහන් විස්තර දැනගැනීම සඳහා කරුණාකර www.nilambe.net/retreats වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

සෑම පෝය දිනකම උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා විසින් උපදේශන සහිත භාවනාවක්, ධර්ම දේශනයක් සහ ධර්ම සාකච්ඡාවක් පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 3.30 පමණ දක්වා පවත්වනු ලබයි. උදේ සහ දහවල් දානය සපයනු ලැබේ. ඔබ වැඩසටහනට සහභාගී වන්නේ නම් කරුණාකර ඒ බව info@nilambe.net  ඊමේල් මගින් මධ්‍යස්ථානයට දන්වන්න. දානය සපයන දායක මහත්ම මහත්මීන්ට දානය පිළියෙල කිරීමට එය පහසුවක් වනු ඇත

ඔබ සහභාගීවීමට කැමති නම් අයදුම්පත පුරවා දෙසතියකට පෙර අප වෙත එවන්න

  • ඔබට උපරිම වශයෙන් සහභාගීවීමට හැකිවන්නේ භාවනා වැඩසටහන් දෙකකට පමණි. එය අනෙකුත් අයට අවස්ථාවක් දීම සඳහාය.
  • ඔබ සහභාගීවන භාවනා වැටසටහන හොඳින් සැලසුම් කරන්න. කිසියම් හේතුවක් නිසා ඔබ වෙන්කරවාගත් වැඩසටහනට සහභාගීවීමට නොහැකිනම් එය කල් ඇතිව දැනුම් දෙන්න. එසේ නොකිරීමෙන් තවත් අයෙකුට භාවනා වැඩසටහනට සහභාගීවීමට තිබුණු වටිනා අවස්ථාවක් මගහැරීයන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
භාවනා පුහුණු වැඩසටහනෙහි කාල සටහන

පෙ.ව.
04.45 - අවදිවීම/සමූහ භාවනාව
06.00 - තේ පානය
07.30 - උදෑසන ආහාරය
08.00 - ක්‍රියා භාවනාව
09.30 - සමූහ භාවනාව
10.30 - සක්මන් භාවනව
11.00 - දේශනය/ ප්‍රායෝගික ගැටළු විමසීම
12.00 - දිවා ආහාරය/ආවර්ජනය/විවේකය

ප.ව.
02.00 - සක්මන් භාවනාව
02.30 - සමූහ භාවනාව/පෞද්ගලික උපදෙස්
03.30 - තේ පානය
04.30 - සමූහ භාවනාව
06.00 - සැහැල්ලු ආහාරය
06.30 - තෙරුවන් වන්දනාව/සමූහ  භාවනාව
07.30 - ධර්ම සාකච්ඡාව
09.00 - ආවර්ජනය/නින්දට යාම

මෙම පුහුණු වැඩසටහනට පැමිණීමෙහි අරමුණ

* අලුත් දැනුමක් ලබාගැනීම
නො
* කලින් කියවා සහ අසා දැනගත් කරුණුවල පටලැවිලි ලිහා ගැනීම
නො
* පරණ යහළු මිත්‍රයන් මුණගැසී ආගිය තොරතුරු කථා කිරීම
නො
* අලුත් මිත්‍රත්වයන් හදාගැනීම
නො    
* කායික නිරෝගීබව ලබාගැනීම හෝ මෙතුවක් කල් පත්වීමට නොහැකි වූ කිසියම් තනතුරකට පත්වීම නොව
  හුදෙක් සති සමාධි දහම් දියුණු කර යථා දැක්ම සඳහාය.

• පූර්ණ නිශ්ශබ්දතාව අවදි වූ තැන සිට නින්දට යනතුරු පවත්වාගන්න.
• සියළුම සමූහ භාවනා සැසිවලට, දේශන සහ සාකච්ඡාවලට  අනිවාර්යෙන්ම නියමිත වේලාවට සහභාගිවන්න.
• ලැබෙන උපදෙස්වලට මැනවින් සවන් දෙන්න. පැහැදිළිව වටහාගන්න. ගැටළු ඇත්නම් ධර්ම සාකච්ඡාවේදී හෝ පුද්ගලිකව විමසා නිවැරදිව 
   වටහාගන්න.
• සෙසු යෝගීන්ට උපදෙස් දීමෙන් ද උපදෙස් ගැනීමෙන් ද වලකින්න.